Stichting MGI


Stichting MGI is een medisch specialistisch behandelcentrum, actief binnen de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg en ambulante revalidatiezorg. Wij behandelen voornamelijk mensen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten (SOLK), al dan niet in combinatie met een co-morbide angst of stemmingsstoornis...

Bij SMGI word je behandeld door een multidisciplinair team, dat nadrukkelijk aandacht heeft voor de gevolgen die de klachten hebben op je dagdagelijks functioneren. We behandelen dus niet je klachten, maar JOU als mens in zijn geheel.
 
Voor veel mensen bestaat het dagdagelijks functioneren uit ‘werk’. We betrekken het werk en je werkgever daar waar mogelijk in de behandeling, om zo het meest duurzame resultaat te kunnen behalen.